WAŻNE WYDARZENIA SZCZEPU

1. Wieczornica MOJA POLSKA
2. Obóz 2014
3. Dołączenie gromady 306
4. Rajd 50