Aktualny sztandar

11 maja 2006 roku w Kościele w Aninie śp. Ks. Wiesław Kalisiak dokonał poświęcenia Sztandaru „ Błękitnych”. Wzruszającym gestem ze strony księdza Proboszcza było „Ucałowanie Sztandaru” jako podziękowanie hm. Danucie Rosner i wszystkim pokoleniom „Błękitnych” za służbę w Aninie. W XXVI LO odbyła się wieczornica „ W Bratnim Kręgu z Mazowszem”, podczas którego Komendant Chorągwi Stołecznej przekazał Sztandar a Zespół Mazowsze uświetnił koncertem całą uroczystość . Sztandar jest „repliką” starego sztandaru o którym pisaliśmy w poprzednim numerze gazetki. Fundatorami Sztandaru byli wychowankowie szczepu. Sztandar przechowywany jest w harcówce w Zespole Szkól 114 w Aninie.