SPOTKANIE WIELKANOCNE W HARCÓWCE BŁĘKITNYCH

25 marca 2013 roku odbyło się spotkanie obecnych oraz emerytowanych nauczycieli i pracowników XXVI Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół 114.

Przybyłych gości powitała P. Magdalena Sitnicka – dyrektor ZS 114. Podczas swojego przemówienia przypomniała osiągnięciach uczniów i nauczycieli oraz tradycje XXVI LO - podtrzymywane do dnia dzisiejszego m.in. „Rajdu Pamięci Szlakiem Tragedii i Chwały Wawerskiej”. Wspomniała także o procesie integracji np. poprzez warsztaty teatralne, w których biorą udział uczniowie liceum i gimnazjum.
Następnie głos zabrał P. Konrad Wójcicki – długoletni dyrektor XXVI LO. Z nieskrywaną radością podziękował obecnej p. Dyrektor za pielęgnowanie tradycji oraz pamięć o historii szkoły.

Nie mogło zabraknąć życzeń świątecznych. Pani dyrektor rozmawiała z każdym z gości z osobna słuchając wspomnień oraz poznając ”żywą historię liceum”. Przybyli goście mieli także okazję zwiedzić szkołę, w tym „Salę Tradycji XXVI LO”, w której ze wzruszeniem i zadumą patrzyli na kroniki, pamiątki i zdjęcia które przeniosły ich w czasy w których uczyli, pracowali.

W organizację spotkania włączyli się harcerze 147 WDSH „Błękitni”, którzy roznieśli zaproszenia, kontaktowali się z zaproszonymi gości, zadbali o poczęstunek i przygotowali harcówkę, w której odbyło się spotkanie.
Na zakończenie hm. Danuta Rosner zaśpiewała pieśń „Cisza” z jakże aktualnym przesłaniem: „I trzeba do słońca i do gwiazd się piąć. I wszystko, co piękne z tego świata wziąć. I w ciszy posłuchać co przynosi wiatr. Jak tętni jak żyje wielki Boży świat!”, które przyświecało nauczycielom i pracownikom XXVI LO, a od dwóch lat również ZS 114.


P. Dyrektor Magdalena Sitnicka oraz nauczyciele i pracownicy XXVI LO