Śpieszmy się kochać ludzi - tak szybko odchodzą

Błękitna Akcja "ZNICZ" to tradycja sięgająca 1964 roku. To pamięć o TYCH - którzy od nas odeszli. Delegacja drużyny 30 listopada 2012 roku w składzie Dh. Natasza, Ola, Kornelia, Mateusz i Paweł oraz drużynowy Marcin, porządkowała groby, zapaliła znicze pamięci.


Grób hm. Stefana Mirowskiego – Przewodniczącego ZHP w latach 1990 – 1996,
harcerz „Szarych Szeregów”, wprowadził ZHP do Światowego Skautingu. Wielki
przyjaciel„Błękitnych”
orędownik pieśni „Musimy Siać” – Hymnu „Błękitnych”
Gen. Henryk Jankowski – Patron XXVI LO. Zastępca
Dowódcy Okręgu Warszawskiego, Oficer Armii Ludowej.
Dowódca Powstania Warszawskiego. Uczestnik Walk
w II Wojnie Światowej od Warszawy do Berlina.

Tadeusz Sygietyński – Bohater drużyny, Twórca
Zespołu „Mazowsze”, muzyk, kompozytor, pedagog,
wychowawca młodych.
.

„Kwatera Kościuszkowców” – Żołnierze 1 Warszawskiej
Dywizji Piechoty im: Tadeusza Kościuszki – Bohater
Hufca ZHP Praga – Południe.
Prof. Henryk Wierzchowski – Zasłużony nauczyciel i
pedagog „Tajnego Nauczania”, historyk, wieloletni
zastępca XXVI LO. Prezes Towarzystwa Przyjaciół
Warszawy – Oddział Grochów,
nazywany „Rejtanem Warszawy”

Zygmunt Gloger –Etnograf, zbieracz kultury ludowej,
pisarz, działacz narodowy i społeczny.
Współtwórca i pierwszy Prezes -
„Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”.
Patron Oddziału PTTK Praga – Południe.

2012 – Rok Janusza Korczaka – wybitny pedagog, wychowawca, obrońca praw dzieci.


Zbliżają się Święto Zmarłych i Dzień Zaduszny gdy w milczeniu i skupieniu idziemy na cmentarze aby przy modlitwie, kwiatach, zapalonych zniczach wspomnieć naszych najbliższych, znajomych i przyjaciół, których już nie ma wśród nas.

„Błękitna Akcja Znicz” - To nasz ZNAK PAMIĘCI
w te listopadowe dni
swe wspomnienia i myśli skierujemy także do tych,
którzy pełniąc zaszczytną służbę Bogu i Polsce odeszli na wieczną wartę.Miejsca Pamięci

1. Gen. Henryk Jankowski „KUBA”. Cmentarz - Powązkowski Wojskowe.
2. Prof. Tadeusz Sygietyński. Cmentarz - Powązkowski Wojskowe.
3. Doktor Jerzy Helman – twórca harcerstwa w Aninie w latach 1957 – 60. Cmentarz Marysin Wawerski.
4. Kwatera Kościuszkowców. Cmentarz - Powązkowski Wojskowe.
5. Zygmunt Gloger. Cmentarz - „Stare Powązki”.
6. Dwa Kamienie Pamięci – miejsce rozstrzelania Żydów i Członków Armii Krajowej. Anin - (ul. Kajki, przy kanałku).
7. Prof. Henryk Wierzchowski. Cmentarz - „ Stare Powązki”.
8. Hm. Stefan Mirowski. Cmentarz - Powązkowski Wojskowe.
9. Janusz Korczak. „Cmentarz Żydowski”.
10.„WAWER” – miejsce Zbrodni Hitlerowskiej. Wawer – (ul. 27 grudnia).
11.Janina i Stanisław Mateccy – harcerze Anińscy z czasów II Wojny Światowej. Cmentarz Kościuszkowców (ul. Kościuszkowców).
12. Ks. Jan Twardowski – Patron Gimnazjum 103. Świątynia Opatrzności Bożej.
13. Ks. Wiesław Kalisiak – przyjaciel „Błękitnych” Kościół w Aninie, (ul. Rzeźbiarska)