Rajd w obiektywie


Drużyna „Błękitnych”


Dyrektor ZS 114
P. Magdalena Sitnicka

Burmistrz Dzielnicy Wawer
P. Jolanta Koczorowska
Prezes Zarządu Kombatantów Dzielnicy Wawer
Kpt. w st. sp. Eugeniusz Obłękowski

Nauczyciel Historii SP 218
P. Renata Sypniewska
Poczet Sztandarowy „Błękitnych”
.

Współorganizator Rajdu – Historyk ZS 114
P. Magdalena Wiśnioch