RAJD 50

26 września 2014 roku odbył się 50 rajd szkolny „Szlakiem Tragedii i Chwały Anińsko Wawerskiej”, pod honorowym patronatem Burmistrz dzielnicy Wawer – Jolanty Koczorowskiej. Wzięło w nim udział 320 uczniów z wawerskich szkół. Organizatorami rajdu od 1964 roku - jest XXVI Liceum Ogólnokształcące im: gen. Henryka Jankowskiego „Kuby”, wchodzące w skład Zespołu Szkół 114 w Aninie oraz Szczep ZHP 147 WDHiGZ „Błękitni”.
Rajd zawsze odbywa się we wrześniu – „Miesiącu Warszawy” i ma na celu uczczenie Bohaterów II Wojny Światowej. Uczestnicy tegorocznego rajdu wcielili się w członków „Szarych Szeregów” i zakonspirowani musieli dotrzeć do siedmiu punktów kontrolnych. Wykonali zadania dotyczące „Zbrodni Wawerskiej” i „Akcji Wawer”. Dowiedzieli się o bohaterskich walkach żołnierzy Wojska Polskiego, którzy tak jak 1 WDP im: Tadeusza Kościuszki walczyli na terenie Wawra. Uczniowie poznali także losy zwykłych mieszkańców naszej dzielnicy, których nie oszczędziła wojna, i którzy dzielnie przeciwstawiali się w walce z okupantem.
W apelu końcowym uczestniczyli : Wicewojewoda Mazowiecki – Dariusz Piątek, Burmistrz Dzielnicy Wawer – Jolanta Koczorowska, Delegacje Kombatantów: Pułkownik Józef Kolesiński – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów, Porucznik Zbigniew Białkowski – Członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Kombatantów w Warszawie oraz Kapitan Eugeniusz Obłękowski – Prezes Zarządu Koła Dzielnicowego Warszawa Wawer i Porucznik Henryk jedynak – Chorąży Pocztu Sztandarowego Koła Wawer, Ks. marek Doszko – Proboszcz Parafii w Aninie. Po uroczystym przemówieniu Dyrektora ZS 114 - Magdaleny Sitnickiej, odśpiewano Hymn Narodowy i uczczono minutą ciszy wszystkich spoczywających na cmentarzu Ofiar Zbrodni II Wojny Światowej. Następnie, po przemówieniach gości, Wicewojewoda Mazowiecki udekorował „Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej” Sztandar Szkolny XXVI Liceum Ogólnokształcącego w Aninie oraz Sztandary Szkół Podstawowych 76 i 124 z Falenicy. Kombatanci Odznaczyli Sztandar Szkoły Podstawowej 218 w Aninie odznaką „Za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych”. Szczepowi harcerskiemu „Błękitni” został wręczony puchar za kształtowanie postaw i charakterów młodzieży w duchu wartości patriotycznych. Apel zakończono uroczystym składaniem wieńców przez Wicewojewodę Mazowieckiego, Burmistrz Dzielnicy Wawer, Kombatantów, Dyrektorów Szkół wraz z młodzieżą biorących udział w Rajdzie i przedstawicieli Hufca ZHP Wawer.
Dziękujemy Komendzie Rajdu w skład której wchodzą: długoletnia nauczyciel historii XXVI LO - Magdalena Wiśnioch i pwd. Marcin Świderski wspólnie dbający o to, by rajd był niezapomnianą lekcją patriotyzmu naszej małej Ojczyzny – Dzielnicy Wawer.
Ogłoszenie wyników 50 Rajdu oraz wręczenie nagród patrolom szkolnym odbędzie się 16 grudnia 2014 roku o godz: 17.30 w Zespole Szkół 114, podczas wieczornicy poświęconej 75 Rocznicy Zbrodni Wawerskiej, na którą już dzisiaj zapraszamy mieszkańców.Z harcerskim pozdrowieniem „Czuwaj”
„Błękitni”