„Błękitni” wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych Kardynała Józefa Glempa.
Kondukt żałobny przeszedł z Bazyliki Św.Krzyża do Archikatedry Św.Jana Chrzciciela. Harcerze rozpalili pochodnie i asystowali przy trumnie Prymasa w drodze do Archikatedry.
Dziękujemy za liczny udział w uroczystościach.

Dziękujemy wszystkim zastępom za aktywny udział w zbiórkach :). Dzisiejsze zbiórki wprowadziły nas w propozycję programową GK ZHP "CYFERIE", zdobyliśmy wiedzę na temat telewizji cyfrowej oraz zmian jakie w najbliższym czasie nas czekają, budowaliśmy nadajniki telewizji naziemnej. Cieszymy się z wysokiej frekwencji ponad 90% harcerzy wzięło udział w zajęciach pomimo niesprzyjających warunków pogodowych i zmiany terminu zbiórek. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.Dziękujemy wszystkim harcerkom i harcerzom za aktywność na zbiórkach. W piątek graliśmy w skauta:). W SP 218 zwycięskim zastępem okazał się zastęp chłopców „Błękitne Orły”, w SP 138 zwyciężyły harcerki z zastępu „Błękitne Niezapominajki”. W Gimnazjum nie wyłoniono zastępu zwycięskiego.
Frekwencje uczestników na pierwszych zbiórkach w nowym roku dopisały :). Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.
CZUWAJ!

"Błękitni" włączyli się w Sztafetę Betlejemskiego Światła Pokoju. Przekazując Ogień do szkół, parafii w Aninie i Międzylesiu, przyjaciół, mówili o idei oraz historii Światła, które jest symbolem Jezusa Chrystusa.

Zapraszamy do obejrzenia galerii z tego wydarzenia.
Dziękujemy wszystkim za udział we wspólnym śpiewaniu kolęd. Dla Szczepu ZHP Błękitni to szczególne święto.

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nadała "Błękitnym" ZŁOTY MEDAL OPIEKUNA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ, który wręczył Dh. Eugeniusz Obłękowski - Prezes Wawerskiego Koła ZKRPiBWP.

Komendantka Hufca ZHP Praga-Południe phm. Krystyna Mamak odczytała rozkaz i wręczyła sznur Komendanta Szczepu pwd. Marcinowi Świderskiemu.

Odbyło się również spotkanie opłatkowe zuchów i harcerzy wspólnie z zaproszonymi gośćmi oraz rodzicami.

Na wspólnym kolędowaniu obecni byli: P. Magdalena Sitnicka - Dyrektor ZS 114, P. Wiesław Domański - Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Wawer, Hm. Danuta Rosner - założycielka "Błękitnych", P. Grażyna Jagodzińska - Zastępca Dyrektora Impresariatu Zespołu 'Mazowsze" wraz z Zespołem.

Dziękujemy P. Annie Głowackiej - Dyrektorowi SP 138 za ciepłe słowa dla harcerzy i zuchów oraz życzenia świąteczne.

Szczególne podziękowania dla naszych kochanych rodziców za pomoc i przygotowanie spotkania opłatkowego.

Na zakończenie przybył Św. Mikołaj przynosząc w worku prezenty - wszyscy dostali harcerskie chlebaki :)

1244454647
↑
48