Drużyny i gromady

Kilka słów o Szczepie:

* Środowisko 147 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych „Błękitni” im: Tadeusza Sygietyńskiego istnieje 53 lata w Aninie.
* W 2011 roku rozpoczęliśmy działalność w SP 138 w Międzylesiu na prośbę Rodziców i Dyrekcji szkoły.
* Od września 2014 roku na wniosek Komendy Hufca Wawer do naszego Szczepu dołączyła 306 WGZ
„Mieszkańcy Rafy Koralowej” i powstała 147 WDH „Błękitni” przy SP 109 w Zerzniu.
* W Szczepie w roku harcerskim 2014/2015 działało 187 zuchów, harcerzy, harcerek, Instruktorów w siedmiu jednostkach przy szkołach w Aninie, Międzylesiu i Zerzniu.
* W październiku 2016r. Błękitni rozpoczęli zbiórki harcerskie w osiedlu Las, a od marca 2017r. ruszyły zuchy.
* Baza Szczepu z harcówką mieści się przy ulicy Alpejskiej 16 w Aninie.
* Szczep znany jest w środowisko lokalnym z organizacji: rajdów, wieczornic o charakterze
patriotycznym oraz służbie trwania w ideałach harcerskich.


Jednostki Szczepu:

1. XXVI Liceum Ogólnokształcące ul. Alpejska 16 w Aninie
• 147 Warszawska Drużyna Starszoharcerska „Błękitny Impuls”

2. Szkoła Podstawowa 218 im.Michała Kajki ul. Michała Kajki 80/82 w Aninie.
• 147 Warszawska Gromada Zuchowa „Baśniowi Podróżnicy”
• 147 Warszawska Drużyna Harcerska „Błękitna Planeta”

3. Szkoła Podstawowa 138 im.Józefa Horsta ul. Pożarskiego 2 w Międzylesiu.
147 Warszawska Gromada Zuchowa „Błękitnisie”
147 Warszawska Drużyna Harcerska „Wielki Błękit”

4. Szkoła Podstawowa 109 im.Batalionów Chłopskich ul. Przygodna 2 w Zerzniu.
147 Warszawska Gromada Zuchowa "Wędrujące Obłoczki
• 147 Warszawska Drużyna Harcerska „Błękitni”

5. Szkoła Podstawowa 128 im.Józefa Nećki ul. Kadetów 15 w Lesie.
• 147 Warszawska Gromada Zuchowa „Baśniowi Podróżnicy”
• 147 Warszawska Drużyna Harcerska „Błękitna Planeta”