147 WGZ "Wędrujące Obłoczki" przy SP 109
O gromadzie


147 Warszawska Gromada Zuchowa "Wędrujące Obłoczki" działa przy Szkole Podstawowej nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Zerzniu. W roku 2016/2017 zbiórki zuchowe odbywają się w środy w godzinach 16:45-18:15. Uczęszcza na nie 30 zuchów.Historia


W Grudniu 2011r. w rozkazie Komendantki Hufca ZHP Warszawa Praga Południe powołano 306 WGZ "Mieszkańcy Rafy Koralowej" przy SP 109. Drużynową była Zuzanna Lubieniecka.
W 2014r. na terenie Wawra powstał Hufiec ZHP Warszawa Wawer, w którego skład weszły drużyny działające na terenie dzielnicy, w tym także 306 WGZ. W tym samym czasie podjęto decyzję o przyłączeniu jej do Szczepu 147 WDHiGZ "Błękitni".
Od 2016r. gromada działała jako 147 WGZ "Błękitnisie" (jako jedna gromada z zuchami z SP 138 w Międzylesiu), a zbiórki prowadzi HO Emilia Rybakowicz.
We wrześniu 2017r. w rozkazie Komendantki Hufca utworzona została 147 Warszawska Gromada Zuchowa, a jej drużynową została dh. Emilka.W tym roku zuchy wędrują przez Stumilowy Las, odkrywają jego tajemnice i zdobywają różne sprawności. Udało im się już zdobyć Piłsudczyka, Polarnika i Lekarza!Na najbliższych zbiórkach poznamy wszystkich mieszkańców Stumilowego Lasu, dzięki czemu zdobędziemy sprawność Przyjaciel Zwierząt ;)


Wzięliśmy udział w dwóch rajdach, Rajdzie Kasztana oraz 58. Rajdzie Olszynka Grochowska. Na Rajdzie Kasztana udało nam się zdobyć I Miejsce!
Nasza kadra:
* Dh. Emilia Rybakowicz
* Dh. Helena Pape
* Dh. Barbara Pastuszka
* Dh. Jakub Przybył